Norvegų vizitas Vilniuje, Lietuvoje

2015 m. lapkričio 3-9 d. Lietuvoje, Vilniuje viešėjo projekto partneriai iš Norvegijos kultūrinės istorijos muziejaus (Norsk Folkemuseum). Jų mokomojo-tiriamojo vizito tikslas buvo susipažinti su Lietuvos kultūra ir amatais, …

1380
1380
Presentation of education "Path of Linen" at the Krikštėnai community culture center

2015 m. lapkričio 3-9 d. Lietuvoje, Vilniuje viešėjo projekto partneriai iš Norvegijos kultūrinės istorijos muziejaus (Norsk Folkemuseum). Jų mokomojo-tiriamojo vizito tikslas buvo susipažinti su Lietuvos kultūra ir amatais, linų apdirbimo tradicijomis, lino keliu nuo augalo iki audinio, atlikti muziejuose saugomų linų apdirbimo įrankių fiksaciją bei kartu su partneriais iš Lietuvos sudaryti būsimos mobilios ekspozicijos-dirbtuvės planą.
Lakpričio 3 d. norvegams atvykus ir įsikūrus Vilniuje, lapkričio 4 d. projekto dalyviai kibo į darbus – aplankė Lietuvių liaudies kultūros centrą. Apsilankymo metu buvo susipažinta su Lietuvos nacionalinio kostiumo regioniniais skirtumais, būdingomis atskirų kostiumo dalių medžiagomis, spalvomis, raštais, palyginti esminiai Norvegijos ir Lietuvos tautinių kostiumų bruožai. Dalyviai turėjo galimybę išvysti tautinio kostiumo gamybos dirbtuves, iš arčiau pamatyti darbo užkulisus.
Lapkričio 5-6 d. buvo skirta išvykoms už Viniaus miesto. Projekto dalyviai lankėsi Kernavėje, UNESCO pasaulinio paveldo vietovėje, bei susitiko su projekto partneriais Krikštėnų k., Ukmergės r. Kernavėje dalyviai lankėsi Kernavės archeologinės vietovės muziejuje – dirbo fonduose fiksuodami linų apdirbimo įrankius bei išsamiai susipažino su muziejaus ekspozicija, taip pat pasivaikščiojo piliakalniais. Krikštėnų k. bendruomenės atstovės projekto partnerius sutiko labai šiltai, pristatydamos tradicinę edukaciją „Lino kelias“. Kiekvienas turėjo galimybę išmėginti verpimo ir audimo amatus.
Lapkričio 6 d. dalyviai lankėsi Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Dalyviai ekskursijos po muziejų metu iš arti susipažino su XVIII-XX a. pr. buitimi, linų apdirbimu, verpimo ir audimo amatais. Rumšiškių darbuotojai labai šiltai priėmė svečius, pavaišino tradicinėmis lietuviškomis vaišėmis – juoda duona, varškės sūriu, medumi, žolelių arbata.
Lapkričio 7 d. buvo skirta Vilniaus galerijų lankymui. Aplankyta viena iš Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos narių „Jūratės manufaktūra“ – audimo galerija. Čia pristatytas audimo amatas, dalyviai susipažino su galerijos veikla, patys pabandė austi. Po to dalyviai lankėsi A. ir A. Tamošaičių galerijoje „Židinys“, kurioje ne tik pristatyti šios galerijos įkūrėjai, jų darbai bei didžiulės pastangos išsaugoti lietuviškąsias tradicijas, bet ir susipažinta su eksponuojamais atskirų Lietuvos regionų tautiniais kostiumais, audimo staklėmis, galerijos įkūrėjų asmeniniais daiktais. Paskutinė galerija – Senųjų amatų dirbtuvės, kuriose svečiams buvo pristatytos dirbtuvės, papasakota apie jų veiklą, plačiai pristatyta lietuviškoji tekstilė.
Lapkričio 8 d. Senųjų amatų dirbtuvėse vyko pasitarimas tarp projekto partnerių dėl būsimos parodos-dirbtuvių išvaizdos. Buvo sukurtas jos planas, pagal kurį vyksta tolimesni parodos įgyvendinimo ir sukūrimo darbai.

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija nuoširdžiai dėkoja Lietuvos liaudies kultūros centrui ir jo Tautodailės poskyrio vyresniajai specialistei Danutei Keturakienei, Kernavės archeologinės vietovės muziejaus vyriausiajai muziejinių rinkinių saugotojai Jadvygai Purvaneckienei ir muziejininkui Andriui Janioniui, Krikštėnų k. bendruomenės „Lino kelio“ edukatorėms Daliai Banišauskaitei, Stelai Banišauskienei, Janinai Svetlikauskienei, Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse Buities, verslų ir amatų skyriaus vedėjai Janinai Samulionytei, vyresniosioms muziejininkėms Sigitai Žukauskaitei ir Erikai Nenartavičiūtei, audimo galerijos „Jūratės manufaktūra“ vadovei Gražinai Kuzmickienei, A. ir A. Tamošaičių galerijos “Židinys” vadovei Laimutei Lukoševičienei, Senųjų amatų dirbtuvių „Dvaro meistrų“ pynėjai, verpėjai ir audėjai Virginijai Rimkutei bei visiems prisidėjusiems už pagalbą organizuojant vizitą bei bendradarbiavimą jo metu.